Weten

Duurzaam Drijber

Op deze pagina kun je alles vinden wat ook maar enigszins met Duurzaam Drijber te maken heeft,

Buurtpreventie WhatsApp-groep

Samen voor een veilige buurt Als geen ander weet u vaak zelf wat normaal is in uw buurt, wijk of dorp.

Stankoverlast? Bellen!

7 mrt 2012- Bij stankoverlast van Noblesse kan meteen een klacht ingediend worden bij de gemeente Midden-Drenthe.

Afvalwijzer

De afvalwijzer geeft u inzicht, hoe de verschillende soorten afval aangeboden kunnen worden bij de gemeente Midden Drenthe.

Boermarke

Drijber heeft van oudsher een Boermarke. De boermarke is een soort van vereniging van agrariërs in het dorp.

Bustijden

In dit artikel vind u de direkte link naar de website van QBUZZ voor een actueel overzicht van de bustijden.

CBS Drijber

CBS Drijber is een kleine christelijke dorpsschool, in Drijber. Alles hierover vind u hier.

Dorpshuis ’t Kaampie

Stichting Dorpshuis ’t Kaampie beheert en verzorgt alles wat het Dorpshuis te maken heeft.

Dorpskrant De Buurvrouw

Dorpskrant  ‘De Buurvrouw’  komt 4 keer per jaar uit in de maanden maart, juni, september en december.

Drijber vertelt…

Meer over Drijber weten ? Bestel het boek “Drijber vertelt….” Het heden en verleden van een drents dorp.

Huisartsendienst Drenthe

De huisartsen spoedpost is bedoeld voor het verlenen van spoedeisende huisartsenzorg buiten de praktijktijden.

Kerk

De gereformeerde kerk is een kerk van ca 160 leden en heeft iedere zondag om 10.00 uur dienst in de kerk aan de Berkenweg.

Kinderwerk

Spelen, film kijken, knutselen, disco, etc. Ook voor de kleine kinderen worden mooie activiteiten georganiseerd. .  

Plaatselijk Belang Drijber

Plaatselijk Belang Drijber is het overlegorgaan met de gemeente en vertegenwoordigt op deze manier de bewoners van Drijber.

Stichting Veilig ETP

Enige tijd geleden is de werkgroep Frisse Lucht actief begonnen tegen de welbekende stankoverlast van Noblesse Proteins.

Tienerwerk

Het tienerwerkrestaurant, playbackavond en het kampweekend behoren tot de activiteiten van tienerwerk.